yunki là ai

Bản dịch của "junky" nhập Việt là gì?

en

volume_up

Bạn đang xem: yunki là ai

junky = vi con nghiện

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

junky {tính}

VI

 • con cái nghiện
 • người nghiện xì kè

Bản dịch

EN

junky {tính từ}

volume_up

1. thông tục

junky

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "junky" nhập một câu

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The original is so sánh incredible in its kind of punky, junky way....

Xem thêm: ai là người tạo ra môn toán

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Load up on junky souvenirs, consume lots of road food and chat up the locals.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

You can mark a side hill and junky areas and whatever as a penalty area.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Now you've got a pretty junky administrative building there but it's so sánh bland you don't notice it.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Junky is not much of a book, actually.

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "junky":

junky

English

 • addict
 • drug addict
 • freak
 • junkie
 • nut

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • jump for joy
 • jump into sth
 • jump out
 • jump over
 • jumper
 • jumping goby
 • jungle
 • junior
 • junior high school
 • junk
 • junky
 • jurisdiction
 • jurisprudence
 • juror
 • jury
 • just
 • just a little while ago
 • just as
 • just in case
 • just now
 • justice