tác dụng trong quá trình hoạt động của nguyễn ái quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì

Câu hỏi:

21/05/2020 7,899

A. Quà trình sẵn sàng về tư tưởng chủ yếu trị và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng Cộng sản nước Việt Nam (3 – 2 – 1930).

Bạn đang xem: tác dụng trong quá trình hoạt động của nguyễn ái quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì

Đáp án chủ yếu xác

B. Quá trình truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin nhập nước Việt Nam.

C. Quá trình xây dựng thân phụ tổ chức triển khai nằm trong sản ở nước Việt Nam.

D. Quá trình sẵn sàng tiến hành mái ấm trương “vô sản hóa” nhằm truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin nhập nước Việt Nam.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách mạng mon Mười Nga thành công xuất sắc (1917), Bác Hồ cút kể từ nước nào là cho tới nước nào là nhằm nghiên cứu và phân tích, học hành Cách mạng mon Mười Nga?

A. Từ Mĩ lịch sự Nga.

B. Từ Pháp lịch sự Trung Quốc.

C. Từ Anh lịch sự Nga.

D. Từ Anh lịch sự Pháp.

Câu 2:

Trong quy trình sinh hoạt nhằm sẵn sàng mang đến việc xây dựng Đảng Cộng sản nước Việt Nam, sinh hoạt nào là tại đây của Nguyễn Ái Quốc vẫn ra mắt bên trên Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế dân cày.

B. Dự đại hội Quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo “Thanh niên”.

D. Xuất bạn dạng kiệt tác “Bản án chế cỗ thực dân Pháp”.

Câu 3:

Khi Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) xây dựng ở Mát-xcơ-va nhập mon 2 – 1919. Lúc cơ Nguyễn Ái Quốc đang được ở đâu?

A. Ở Anh.

Xem thêm: soai ca la ai

B. Ở Pháp.

C. Ở Liên Xô.

D. Ở Trung Quốc.

Câu 4:

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bạn dạng năm 1922 là:

A. “Bản án cơ chế thực dân Pháp”.

B. “Đường Kách mệnh”.

C. Báo “Thanh niên”.

D. Tất cả đều chính.

Câu 5:

Những sự khiếu nại nào là tại đây tạo ra ĐK tiện nghi cho việc truyền thống trị nghĩa Mác – Lê-nin nhập Việt Nam?

A. Quốc tế Cộng sản được xây dựng (tháng 2 – 1919).

B. Đảng Cộng sản Pháp thành lập và hoạt động (1920).

C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập và hoạt động (1921).

D. Tất cả những sự khiếu nại bên trên.

Câu 6:

Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập ngôi trường, ý kiến của tôi về địa điểm kế hoạch của cách mệnh ở những nước nằm trong địa, về quan hệ thân ái trào lưu người công nhân ở những nước đế quốc với trào lưu cách mệnh ở những nằm trong địa, về tầm quan trọng và sức khỏe to lớn rộng lớn của giai cung cấp dân cày ở những nước nằm trong địa trong:

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (tháng 12 – 1920).

B. Hội nghị Quốc tế dân cày (tháng 6 – 1923).

C. Đại hội Quốc tế Cộng sản thứ tự V (1924).

Xem thêm: chủ tịch gãy tv là ai

D. Đại hội đại biểu thứ tự loại nhất Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tháng 5 – 1929).