Review Ngày Em Đẹp Nhất - On Your Wedding Day (2018)

ON YOUR WEDDING DAY (2018)

‹ Ngày Em Đẹp Nhất ›

*

Bạn đang xem: Review Ngày Em Đẹp Nhất - On Your Wedding Day (2018)

Xem thêm: ai là người giỏi nhất thế giới

Xem thêm: người yêu tao là ai

“Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên Mối tình đầu.” (Reply 1994) 

Đối với Woo Yeon (Kim Young Kwang) trong On Your Wedding Day (Ngày Em Đẹp Nhất), cô gái ấy chính là Seung Hee (Park Bo Young). 

*

Nếu dùng từ nào đó để diễn tả về ngắn gọn nội dung phim thì có lẽ mình sẽ dùng câu: “Sai một lời, mất nhau một đời” hay “Ngày em đẹp nhất nhưng người bên cạnh không phải anh”. Nghe là thấy buồn thảm rồi đó