ngộ ái nị là gì

Phép dịch "ngộ ái nị" trở nên Tiếng Anh

I love you là phiên bản dịch của "ngộ ái nị" trở nên Tiếng Anh.

ngộ ái nị Phrase

Bạn đang xem: ngộ ái nị là gì

  • I love you

    Phrase

    affirmation of romantic feeling

  • I love you

Bản dịch tự động hóa của " ngộ ái nị " lịch sự Tiếng Anh

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch "ngộ ái nị" trở nên Tiếng Anh vô văn cảnh, bộ nhớ lưu trữ dịch

Không nhìn thấy ví dụ nào là, sướng lòng kiểm tra bổ sung cập nhật một ví dụ.

Bạn rất có thể demo lần tìm kiếm rộng lớn bát ngát để sở hữu được một vài sản phẩm.