lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai


  • Thể loại: Ca dao
  • Nhóm: Ca dao về giang sơn - lịch sử

Bài ca dao ngợi ca lao động của vua Lê Lợi, đôi khi nhắc nhở con cái con cháu đời sau cần ghi ghi nhớ công ơn của phụ thân ông và kế tiếp đẩy mạnh truyền thống lịch sử yêu thương nước ấy.

Bạn đang xem: lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai

Giải quí thêm

Xem thêm: 90P TV - Địa điểm tra cứu lịch bóng đá hôm nay nhanh nhất

Xem thêm: Cakhia TV – Link Trực Tiếp Bóng Đá – BLV Tiếng Việt

  • vua Bình Định: Tên thiệt là Lê Lợi, là vị nhà vua trước tiên của triều Hậu Lê. Ông chủ xướng khởi nghĩa Lam Sơn, tự động xưng là Tỉnh Bình Định Vương, pk ngăn chặn sự xâm cướp của quân group ngôi nhà Minh từ thời điểm năm 1418 cho tới khi tiến công xua trọn vẹn quân Minh thoát khỏi Đại Việt nhập năm 1428. Ông được xem như là vị vua lịch sử một thời của Đại Việt không những vì như thế tài năng quân sự chiến lược, mà còn phải vì như thế tài thống trị, tiếp tục chỉ dẫn người dân Đại Việt thiết kế và tái ngắt thiết lại một giang sơn điêu tàn Lúc bị quân group ngôi nhà Minh đập phá bỏ tất cả.
  • kinh trở thành (từ cũ): trở thành xây nhằm bảo đảm an toàn kinh kì thời xưa.

Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý