Khái Niệm Biểu Tượng (Theories In The Study Of Symbols), Văn Hóa Là Gì

Tìm hiểu về khái niệm biểu tượng và biểu tượng xã hội. Chi tiết tại http://anthropology.boong.org/


*

*

Tìm hiểu về khái niệm Biểu tượng và Biểu tượng Xã hội - download file tại http://anthropology.boong.org

1. http://thanghoa.net Tìm hiểu về khái niệm biểu tượng và biểu tượng xã hội « vào lúc: Thg 4 28, 2006, 11:05:27 »1. Khái niệm biểu tượng1.1Khái niệm chung về biểu tượng:Biểu tượng là một khái niệm đang được đẩy mạnh nghiên cứu trên thế giới bởi đến nay kháiniệm biểu tượng vẫn là một lĩnh vực chứa đựng nhiều bí ẩn.Ở các nước có nền TLH phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức…, người ta đẩy mạnh khôngngững các nghiên cứu về biểu tượng xã hội (BTXH). Chẳng hạn nhă hiện nay, trong TLHPháp có bốn dòng lớn nghiên cứu BTXH: Một dòng chuyên khảo miêu tả nhằm ghi lại cácbiểu tượng của nhóm về một đối tượng nào đó (Moscovisi và các học trò của ông). Dòng thứhai nghiên cứu ảnh hưởng của các BTXH lên ứng xử (Codol, Arbic). Dòng thứ ba chuyênnghiên cứu các kỹ thuật đo lường các BTXH nhằm nắm bắt các cấu trúc của chúng, và dòngcuối cùng chuyên tìm hiểu những biến đổi của các BTXH (Jodelet, Di Giacomo, Flament,Arbic), cũng như tìm các cơ chế ngầm ẩn của các sự biến đổi này.Ở Việt Nam, những nghiên cứu về BT vẫn còn hạn chế cả về mặt lí luận và thực tiễn. Nguyênnhân có thể là do các nhà khoa học chưa ý thức hết được tầm quan trọng của nó, hoặc cũng cóthể do sự né tránh những tranh cãi sẽ gặp phải khi bàn đến hệ thống khái niệm và phạm trùcủa khái niệm này.Trên thực tế, khái niệm biểu tượng là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hộikhác nhau. Trong khuôn khổ của đề tài này, chúng tôi chỉ đề cập tới khái niệm biểu tượng trênbình diện của ngành TLH.Theo từ điển TLH (Vũ Dũng- NXB KHXH - 2000), "Biểu tượng là hình ảnh các vật thể, cảnhtượng và sự kiện xuất hiện trên cơ sở nhớ lại hay tưởng tượng. Khác với tri giác, biểu tượngcó thể mang tính khái quát. Nếu tri giác chỉ liên quan đến hiện tại, thì biểu tượng liên quanđến quá khứ và tương lai."Theo từ điển Tiếng Việt (GS Hoàng Phê CB):"Biểu tượng là hình ảnh tượng trưng, là hìnhảnh của nhận thức, cao hơn cảm giác, cho ta hình ảnh của sự vật còn giữ lại trong đầu óc khitác dụng của sự vật vào giác quan đã chấm dứt".Như vậy, BT là những hình ảnh của những sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh, đượchình thành trên cơ sở các cảm giác và tri giác đã xảy ra trước đó, được giữ lại trong ý thức haylà những hình ảnh mới được hình thành trên cơ sở những hình ảnh đã có từ trước. BT khôngphải hoàn toàn là thực tế, bởi vì nó là sự xây dựng lại thực tế sau khi đã được tri giác. Tuynhiên, những hình ảnh đó cũng không hoàn toàn là kết quả chủ quan xuất phát từ những hoạtđộng tâm trí của chủ thể .BT chính là hiện tượng chủ quan của đối tượng về hiện tượng khách quan đã được tri giác từtrước.1.2 Cấu trúc của BT:Theo luận điểm của I.M Xêtrênốp: "Các biểu tượng là kết quả trung gian từ các tri giác phânchia thành từng thành phần riêng lẻ của sự trừu tượng hoá một tổng số nhất định các vật thểcùng loài và thành phần của sự trừu tượng hoá này bao gồm ngoài các dấu hiệ bề ngoài còn có