dưới thời trần ai là thầy giáo nhà nho được triều đình trọng dụng nhất

* Đường Chu Văn An (tên thiệt là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên tự là Linh Triệt; 1292–1370) là 1 đại quan liêu căn nhà Trần, VN, được phong tước đoạt Văn Trinh Công nên đời sau quen thuộc gọi là Đường Chu Văn An. * Phố Phạm Sư Mạnh (một danh nhân đời Trần) nhiều năm ngay sát 200m, nối kể từ Ngô Quyền cho tới Phan Chu Trinh, hạn chế qua loa phố Nguyễn Khắc Cần. Phố Nằm vô địa phận quận Hoàn Kiếm, TP.HCM TP Hà Nội. Phố mới mẻ sở hữu kể từ thời Pháp nằm trong, phía trên khu đất nền phía phái mạnh của hướng dẫn Toàn viên. Trên phố sở hữu quần thể đúc chi phí kể từ thời căn nhà Nguyễn nên gọi là Tràng Tiền (cũng sở hữu tương quan cho tới phố Tràng Tiền ngày nay). Thời Pháp, phố mang tên là Rue de la Sapèquerie (nghĩa là xưởng đúc tiền). Sau năm 1945, phố mang tên là Phạm Sư Mạnh.