Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công Review, Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công

Thể loại : Dân quốc, cường cường, mỹ cường, niên thượng, nhã nhặn khốn nạn tra công x thổ phỉ quân phiệt tra thụ, song tra, ấm áp, tương ái tương sát, 1×1, HE.

Bản gốc : Hoàn.

Bạn đang xem: Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công Review, Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công

Dịch : QT.

Edit : Hạ.

Hỗ trợ : Baidu, GG.

 .

Văn án

Khi quỷ súc gặp phúc hắc, khi lãnh khốc gặp vô tình, khi thiếu đạo đức gặp thiếu tình yêu.

.

Quyển 1

Bắc Bình Mộng Hoa : Căn Nguyên.

.

*

 Chương 1  Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

  Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39  Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48  Chương 49 Chương 50

Chương 51

.

Quyển 2

Chaha’er Phong Vân : Bình Tụ.

*

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Xem thêm: bạn là ai trong bad luck

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31  Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

.

Quyển 3

Sơn Hà Huyết Thương : Tình Định.

*

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18

Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41  Chương 42 

.

Phiên ngoại

.

Chuyện nhà Tạ Chủ tịch

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4.1 Chương 4.2 Chương 5

Chương 6.1 Chương 6.2 Chương 6.3 Chương 7.1 Chương 7.2 Chương 7.3

Năm 1949

Chương 1 Chương 2 Chương 3

.

_____________________

Mk : tên tác giả, không hoa, không dấu, không cách. Comment hỏi mk mình sẽ không trả lời.

Chú ý : Phần văn án thể loại công thụ ở trên, nói rất đúng về hai a công thụ trong truyện. Cả hai đều không phải người tốt lành gì :). Thụ trong đây bị công phế tay, mắt. Công cũng mấy lần suýt chết vì bị thụ lừa. Tuy song tra nhưng lại ấm áp, không ngược.

Bìa xuất bản năm 2012 ( chỉ tìm đc mấy bức này)

Xem thêm: chủ tịch gãy tv là ai

*

*

*

A Ngốc có viết thêm bộ là Cô Thành Nghiệt Tử, chuyện về Mai Cửu với Trọng Lân. Nhưng rất tiếc là đã drop từ năm 2012.