chúa là ai

https://data.giaithuongtinhnguyen.com/Media/hbcmn/10-06-2022.mp3

 

 

Bạn đang xem: chúa là ai

Đa-ni-ên 7:9-21

“Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở bên dưới cả trời, sẽ tiến hành ban mang lại dân những thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời kiếp kiếp, và không còn thảy những quyền thế đều hầu việc và vâng điều Ngài” (câu 27).

Câu chất vấn suy ngẫm: Tiên tri Đa-ni-ên dùng những Danh xưng nào là mang lại Chúa? Những Danh xưng ấy tăng thêm ý nghĩa gì? Danh xưng nào là vẫn mang lại kỳ vọng và khuyến khích cho chính mình ngay lập tức khi này?

Khải tượng về tứ con vật và một chiếc sừng lừa lọc ác đại diện thay mặt cho những quốc gia nổi lên tiêu diệt và thay cho thế nhau ko nên là toàn cỗ hình ảnh sau này nhưng mà Chúa khải thị mang lại Tiên tri Đa-ni-ên. Khải tượng nom xa vời rộng lớn những quốc gia trong thời điểm tạm thời ấy nhằm thiên về thân phụ Danh xưng của Chúa. Trước tiên, sau khải tượng về tứ con vật, tiên tri Đa-ni-ên ngay lập tức thấy “Đấng Thượng Cổ ngồi bên trên ngôi” (câu 9, 22). Hai phen xuất hiện tại Danh xưng này là nhì phen contact cho tới “sự đoán xét” nhưng mà Ngài tiếp tục tiến hành bên trên những con vật ấy (câu 10 và 22). Đấng Thượng Cổ đời đời kiếp kiếp là Đấng đoán xét.

Bất ngờ và thú vị nhất là hình hình họa “Một người tương tự quả đât cho tới với những đám mây bên trên trời” (câu 13) nhằm thiết lập một Vương quốc đời đời kiếp kiếp ko lúc nào bị diệt đập phá (câu 14-15). “Con người” là cơ hội Thi Thiên 8:4 và Ê-xê-chi-ên 2:1 nói tới quả đât giản đơn, tuy nhiên quả đât lại “đến với những đám mây” và thống trị bên trên toàn bộ những nước thể hiện tại thẩm quyền của Chúa (Thi Thiên 104:3; Ê-sai 19:1). Do bại, anh hùng này phối kết hợp những Điểm lưu ý vừa vặn của quả đât vừa vặn của một vị thần. Sau này, Chúa Giê-xu vẫn người sử dụng Danh xưng Con Người nhằm chỉ về chủ yếu bản thân nhiều hơn thế bất kể Danh xưng nào là không giống. Ngài cũng nói đến việc một ngày “Con người… ngự thân thiện đám mây bên trên trời nhưng mà đến” (Mác 14:62). Do bại, “một người tương tự con cái người” ở trên đây đó là hình bóng về Con Người là Chúa Giê-xu cho tới nhằm thiết lập Vương quốc đời đời kiếp kiếp của Ngài.

Ngoài đi ra, Tiên tri Đa-ni-ên cũng tứ phen nhắc đến “Đấng Rất Cao”. Danh xưng này nhì phen contact cho tới cái sừng xược, rằng phạm cho tới Chúa và thực hiện hao sút những thánh của Ngài (câu 25), và nhì phen contact cho tới việc những thánh của Ngài nhận lấy nước và đồng thống trị với Chúa (câu 18, 22, 27). Do bại, Danh xưng này đã cho thấy nhập một tiến độ, Chúa làm cho những vua chúa đời này trong thời điểm tạm thời phân phối. Ngài hoàn toàn có thể được chấp nhận bị xúc phạm, và những thánh của Ngài bị phó nhập tay bọn họ, tuy nhiên Ngài là Đấng Tối Cao tể trị, những người dân thuộc sở hữu Ngài rồi tiếp tục nhận lãnh phần thưởng xứng danh về sau.

Khi thấy khải tượng tràn biến động về trái đất hầu cho tới, Tiên tri Đa-ni-ên cũng thấy chủ yếu Chúa là Đấng Rất Cao. Giữa hình ảnh dịch dịch, thiên tai và những thay cho thay đổi không thể đoán trước của chủ yếu trị trái đất, tất cả chúng ta trông thấy điều gì? Xin Chúa mang lại tất cả chúng ta vững vàng lòng trước những biến hóa cố của trái đất, vì thế Chúa của tất cả chúng ta là Đấng Rất Cao.

Xem thêm: Cakhia TV – Link Trực Tiếp Bóng Đá – BLV Tiếng Việt

Chúa của khách hàng lúc bấy giờ với tên tuổi là gì?

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì thế Ngài là Đấng đoán xét, Đấng thiết lập Vương quốc vững chắc và là Đấng ban thưởng mang lại những ai trung tín với Ngài. Xin chung con cái luôn luôn nom lên Chúa nhằm thêm thắt vững vàng tin cậy và kỳ vọng.

 

Đọc Kinh Thánh nhập thân phụ năm: Thi Thiên 68

Phòng Truyền Thông kết hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục tiến hành.

Xem thêm: em cháu chú tùng trông xe là ai

Mọi chủ kiến góp phần kiến tạo, xin xỏ quí vị mừng rỡ lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn