chu tich nuoc 2016 la ai

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN năm trước đó, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam là kẻ hàng đầu Nhà nước VN, cũng chính là người hàng đầu hành pháp, Chủ tịch nước là 1 trong những trong mỗi dùng cho chủ yếu trị tối đa bên trên VN. Chủ tịch nước cũng chính là Chủ tịch Hội đồng Quốc chống An ninh kiêm Tổng tư mệnh lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cơ hội Tư pháp Trung ương và cũng chính là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ lòm VN. Nếu một Chủ tịch nước đương nhiệm tạ thế, Phó Chủ tịch nước tiếp tục thực hiện quyền Chủ tịch nước. Chủ tịch nước nên tối thiểu 21 tuổi hạc, là công dân VN và là 1 trong những đại biểu Quốc hội.

Bạn đang xem: chu tich nuoc 2016 la ai

Danh sách này chỉ tính những nhiệm kỳ liên tiếp của một Chủ tịch nước và những quyền Chủ tịch nước, những người dân tiếp tục tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước sau khoản thời gian Hiến pháp VN phê chuẩn chỉnh. Chức vụ đem hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 2 mon 9 năm 1945.

Đã đem 11 người nhậm chức Chủ tịch nước (Trong cơ, Tính từ lúc năm năm 2016 đem 3 Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức). Trong số những cá thể được bầu thực hiện Chủ tịch nước, đem thân phụ người tạ thế nhập nhiệm kỳ vì thế dịch (Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng và Trần Đại Quang), và nhị người van từ nhiệm (Trần Đức Lương và Nguyễn Xuân Phúc).

Chủ tịch nước trẻ em tuổi hạc nhất lúc nhậm chức là Võ Văn Thưởng ở tuổi hạc 52 (52 năm 79 ngày) và rộng lớn tuổi hạc nhất là Tôn Đức Thắng ở tuổi hạc 81 (81 năm 34 ngày). Chủ tịch nước sinh sống lâu nhất là Võ Chí Công Lúc rơi rụng ở tuổi hạc 99 (99 năm 32 ngày) và Chủ tịch nước đem tuổi hạc lâu kém cỏi nhất là Trần Đại Quang Lúc rơi rụng ở tuổi hạc 61 (61 năm 344 ngày). Tuổi tầm của Chủ tịch nước Lúc nhậm chức là 66,4 tuổi hạc.

Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước trước tiên, đang trở thành Chủ tịch nước nhập năm 1945 sau khoản thời gian VN song lập. Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước bên trên nhiệm sớm nhất với một năm 188 ngày từ thời điểm năm 2021 cho tới năm 2023 còn nếu như không tính những người dân tạm thời quyền. Xì Gòn đem thời hạn thực hiện Chủ tịch nước lâu năm nhất với 24 năm từ thời điểm năm 1945 cho tới Lúc rơi rụng năm 1969. Ông cũng chính là Chủ tịch nước bên trên nhiệm trải qua không ít nhiệm kỳ nhất với 4 nhiệm kỳ (1945, 1946, 1960, 1964). Trong Lúc cơ, Tôn Đức Thắng cũng chính là Chủ tịch nước bên trên nhiệm qua quýt 4 nhiệm kỳ (1969, 1971, 1975, 1976). Hiến pháp quy tấp tểnh, nhiệm kỳ Chủ tịch nước bám theo nhiệm kỳ Quốc hội (thường là 5 năm) và giới hạn max số đợt tái ngắt cử. Tuy nhiên, phần lớn những Chủ tịch nước đều bên trên nhiệm nhập một nhiệm kỳ.

Có nhị Chủ tịch nước từng là tướng soái (một Đại tướng tá Quân team Nhân dân VN là Lê Đức Anh và một Đại tướng tá Công an Nhân dân VN là Trần Đại Quang)

Chủ tịch nước lúc này là ông Võ Văn Thưởng, nhậm chức ngày 2 mon 3 năm 2023.

Việt Nam Dân công ty Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

STT Chân dung Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian trá bên trên nhiệm Đảng phái Ghi chú Quốc hội
Bắt đầu Kết thúc
Chủ tịch nước (1945 – 1976)
1 Hồ Chí Minh
(1890 – 1969)
2 mon 9 năm 1945 2 mon 9 năm 1969 24 năm, 0 ngày Đảng Cộng sản Đông Dương (đến 1951)
Đảng Lao động VN (từ 1951)
Chủ tịch nước trước tiên và là Chủ tịch nước đem nhiệm kỳ lâu năm nhất, rơi rụng Lúc đang được bên trên chức 1
(1946)
2
(1960)
3
(1964)
Huỳnh Thúc Kháng
(1876 – 1947)
31 mon 5 năm 1946 21 mon 10 năm 1946 143 ngày không đảng phái Quyền Chủ tịch nước VN Dân công ty Cộng hòa Lúc Chủ tịch Xì Gòn thanh lịch Pháp nhằm thương thuyết. 1
(1946)
Tôn Đức Thắng
(1888 – 1980)
2 mon 9 năm 1969 22 mon 9 năm 1969 20 ngày Đảng Lao động Việt Nam Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch nước Xì Gòn qua quýt đời 3
(1964)
2 Tôn Đức Thắng
(1888 – 1980)
23 mon 9 năm 1969 2 mon 7 năm 1976 6 năm, 284 ngày Đảng Lao động Việt Nam Lớn tuổi hạc nhất lúc nhậm chức 3
(1964)
4
(1971)
5
(1975)

Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

STT Chân dung Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian trá bên trên nhiệm Đảng phái Ghi chú Bầu cử
Bắt đầu Kết thúc
Chủ tịch nước (1976 – 1981)
2 Tôn Đức Thắng
(1888 – 1980)
2 mon 7 năm 1976 30 mon 3 năm 1980 3 năm, 272 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Mất Lúc bên trên chức 6
(1976)
Nguyễn Hữu Thọ
(1910-1996)
30 mon 3 năm 1980 4 mon 7 năm 1981 1 năm, 96 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua quýt đời
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981 – 1992)
3 Trường Chinh
(1907 – 1988)
4 mon 7 năm 1981 18 mon 6 năm 1987 5 năm, 349 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam 7
(1981)
4 Võ Chí Công
(1912 – 2011)
18 mon 6 năm 1987 23 mon 9 năm 1992 5 năm, 97 ngày 8
(1987)
Chủ tịch nước (1992 – nay)
5 Lê Đức Anh
(1920 – 2019)
23 mon 9 năm 1992 23 mon 9 năm 1997 5 năm, 0 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Đại tướng tá quân team độc nhất lưu giữ chức 9
(1992)
6 Trần Đức Lương
(Sinh 1937)
24 mon 9 năm 1997 27 mon 6 năm 2006 8 năm, 276 ngày Từ chức 10
(1997)
11
(2002)
7 Nguyễn Minh Triết
(Sinh 1942)
27 mon 6 năm 2006 25 mon 7 năm 2011 5 năm, 28 ngày 12
(2006)
13
(2007)
8 Trương Tấn Sang
(Sinh 1949)
25 mon 7 năm 2011 2 tháng bốn năm 2016 4 năm, 252 ngày 14
(2011)
9 Trần Đại Quang
(1956 – 2018)
2 tháng bốn năm 2016 21 mon 9 năm 2018 2 năm, 172 ngày Mất Lúc bên trên chức, Đại tướng tá công an độc nhất lưu giữ chức 15
(2016)
Đặng Thị Ngọc Thịnh
(Sinh 1959)
21 mon 9 năm 2018 23 mon 10 năm 2018 32 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Người phụ phái nữ trước tiên đảm nhận dùng cho Quyền Chủ tịch nước [a]
10 Nguyễn Phú Trọng
(Sinh 1944)
23 mon 10 năm 2018 5 tháng bốn năm 2021 2 năm, 164 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam 16
(2018)
11 Nguyễn Xuân Phúc
(Sinh 1954)
5 tháng bốn năm 2021 18 mon một năm 2023 1 năm, 288 ngày Từ chức, Chủ tịch nước đem nhiệm kỳ sớm nhất Việt Nam 17
(2021)
- Võ Thị Ánh Xuân
(Sinh 1970)
18 mon một năm 2023 2 mon 3 năm 2023 43 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Người phụ phái nữ loại nhị đảm nhận dùng cho Quyền Chủ tịch nước [b]
12 Võ Văn Thưởng
(sinh 1970)
2 mon 3 năm 2023 đương nhiệm 170 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Trẻ nhất lúc nhậm chức 18
(2023)

Ghi chú: Màu xám là Quyền Chủ tịch nước

 1. ^ Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Trần Đại Quang rơi rụng ngày 21 mon 9 năm 2018
 2. ^ Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từ nhiệm ngày 18 mon một năm 2023

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Võ Văn ThưởngVõ Thị Ánh XuânNguyễn Xuân PhúcNguyễn Phú TrọngĐặng Thị Ngọc ThịnhTrần Đại QuangTrương Tấn SangNguyễn Minh TriếtTrần Đức LươngLê Đức AnhVõ Chí CôngTrường ChinhNguyễn Hữu ThọTôn Đức ThắngHuỳnh Thúc KhángHồ Chí Minh

Các nguyên vẹn Chủ tịch nước còn sống[sửa | sửa mã nguồn]

Tính cho tới 1 tháng bốn năm 2023, đem năm nguyên vẹn Chủ tịch nước còn sinh sống. Nguyên Chủ tịch nước còn sinh sống cao tuổi hạc nhất là Trần Đức Lương và trẻ em tuổi hạc nhất là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Chủ tịch nước tạ thế thời gian gần đây nhất là Lê Đức Anh vào trong ngày 22 tháng bốn năm 2019 ở tuổi hạc 98. Dưới đó là list những nguyên vẹn Chủ tịch nước còn sinh sống được xếp bám theo trật tự nhiệm kỳ:

Xem thêm: Khám phá trang web tructiepbongda đẳng cấp và sang trọng

 • Trần Đức Lương 1997–2006 5 mon 5, 1937 (86 tuổi)

  Trần Đức Lương
  1997–2006
  5 mon 5, 1937 (86 tuổi)

 • Nguyễn Minh Triết 2006–2011 8 mon 10, 1942 (80 tuổi)

  Nguyễn Minh Triết
  2006–2011
  8 mon 10, 1942 (80 tuổi)

 • Trương Tấn Sang 2011–2016 21 mon 1, 1949 (74 tuổi)

  Trương Tấn Sang
  2011–2016
  21 mon 1, 1949 (74 tuổi)

 • Nguyễn Phú Trọng 2018–2021 14 tháng bốn, 1944 (79 tuổi)

  Xem thêm: hoạn thư là ai

  Nguyễn Phú Trọng
  2018–2021
  14 tháng bốn, 1944 (79 tuổi)

 • Nguyễn Xuân Phúc 2021–2023 đôi mươi mon 7, 1954 (69 tuổi)

  Nguyễn Xuân Phúc
  2021–2023
  20 mon 7, 1954 (69 tuổi)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN Lưu trữ 2007-07-10 bên trên Wayback Machine