chồng của trần vũ quỳnh anh là ai

"Việc chỉ định thăng tiến ào ào như vậy thì tôi do dự rằng bà Quỳnh Anh này nên sở hữu ai cơ đứng phía sau “chống lưng”, chứ chỉ dẫn Sở sở hữu Khi đơn giản người thực thi đua thôi",Trung tướng tá Nguyễn Quốc Thước, vẹn toàn Ủy viên Trung ương Đảng, vẹn toàn Tư mệnh lệnh Quân khu vực 4, tiếp tục phát biểu như thế với Lao Động về sự việc chỉ dẫn Sở Xây dựng Thanh Hóa chỉ định “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh.