anh là ai lyrics

Anh là ai nỗi ghi nhớ ranh nguôi là anh

Who are you, a missing piece of my soul?

Bạn đang xem: anh là ai lyrics

Mưa phùn rơi kể từ điểm vượt lên khứ như đem về đâu

The drizzling rain seems đồ sộ bring about our past

Tôi đang được ở trên đây trận mưa thực hiện rơi ướt sũng vai vì thế ai, vì thế sao?

Here I am under the rain, why? For whom?

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai tuy nhiên tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi ham muốn nói đến anh

For ví long I really want đồ sộ talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears đồ sộ my eyes?

Đã giết thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love

Khiến phút chốc trái ngược tim lúc lắc động

Making my heart race in no time

Mang thương cảm theo đòi sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi lên đường đâu tìm hiểu kiếm

Vì ghi nhớ anh, thương anh, tìm hiểu anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì ghi nhớ anh, thương anh, tìm hiểu anh vô giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai tuy nhiên tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi ham muốn nói đến anh

For ví long I really want đồ sộ talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ— Phương Ly

Xem thêm: Các cửa cược có trong game Sicbo tài phú tại Tải Sunwin 

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears đồ sộ my eyes?

Đã giết thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love

Khiến phút chốc trái ngược tim lúc lắc động

Making my heart race in no time

Mang thương cảm theo đòi sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi lên đường đâu tìm hiểu kiếm

Vì ghi nhớ anh, thương anh, tìm hiểu anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì ghi nhớ anh, thương anh, tìm hiểu anh vô giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt khẽ rơi rơi nhẹ nhõm (là ai khiến cho nước đôi mắt em nên rơi)

Bringing tears đồ sộ my eyes (Who did?)

Đã giết thịt bị tiêu diệt không còn bao kỳ vọng (anh là ai)

Shattering any of my hopes (Who are you?)

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh (mỗi tôi vẫn yêu)

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love

Khiến phút chốc trái ngược tim lúc lắc động (con tim em yêu thương anh mất mặt rồi)

Making my heart race in no time (My heart is for you)

Mang thương cảm theo đòi sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi lên đường đâu tìm hiểu kiếm

Vì ghi nhớ anh, thương anh, tìm hiểu anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì ghi nhớ anh, thương anh, tìm hiểu anh vô giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears đồ sộ my eyes?

Đã giết thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Xem thêm: đạt cỏ là ai

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love