ai là người sáng lập ra nhà lý

Vương triều Lý là  một triều đại rộng lớn đem những góp sức tích rất rất cho việc cải tiến và phát triển của tổ quốc VN và nhằm lại vết ấn đậm đà vô xã hội bên trên từng góc nhìn. Mảnh khu đất Tỉnh Bắc Ninh - Kinh Bắc kiêu hãnh là điểm trị tích vương vãi triều Lý - triều đại khai hé đi ra nền văn minh Đại Việt nối sát với thương hiệu tuổi tác những anh hùng lịch sử dân tộc - văn hoá kiệt xuất là những người dân con cái khu đất Kinh Bắc như: Lý Công Uẩn, Lý Nhân Tông, Nguyên Phi Ỷ Lan, Lê Văn Thịnh…

Bạn đang xem: ai là người sáng lập ra nhà lý

Tượng đài Lý Thái Tổ.

1. Lý Thái Tổ (974 - 1028)

Lý Thái Tổ húy là Công Uẩn, sinh ngày thứ 8 mon 3 năm 974, người xã Cổ Pháp (nay nằm trong phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Thuở nhỏ, Lý Công Uẩn được căn nhà sư Vạn Hạnh nuôi dạy dỗ ở miếu, có tiếng lanh lợi, văn võ tuy vậy toàn. Ông thực hiện quan tiền bên dưới triều Tiền Lê, lưu giữ chức Tả thân thiện vệ năng lượng điện chi phí lãnh đạo sứ.

Tháng 10 năm 1009, Lê Ngọa Triều mất mặt, Lý Công Uẩn được triều đình suy tôn vinh thực hiện vua, lập nên vương vãi triều Lý, lấy vương vãi hiệu là Lý Thái Tổ, niên hiệu là Thuận Thiên.

Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô kể từ Hoa Lư đi ra trở nên Đại La và thay đổi là trở nên Thăng Long. Sự tiện lợi từng mặt mày của khu đất Thăng Long cùng theo với thực thi đua nhiều quyết sách đảm bảo an toàn và cải tiến và phát triển tổ quốc, tiến hành giao hiếu chất lượng với những nước láng giếng đã hỗ trợ triều Lý vững vàng vàng về chủ yếu trị, hùng cường về quân sự chiến lược, cải tiến và phát triển thời gian nhanh về tài chính, văn hóa truyền thống, đạt mà đến mức chừng phồn thịnh trước đó chưa từng đem vô lịch sử dân tộc trước bại liệt. điều đặc biệt, nhân việc dời đô, ông đem bài bác “Chiếu dời đô” thể hiện nay tầm nom xuyên thế kỷ ở trong nhà chỉ dẫn tổ quốc tài phụ vương, đem ý thức về việc vĩnh cửu và cải tiến và phát triển và của dân tộc bản địa, xứng danh là áng thiên cổ hùng văn vô lịch sử dân tộc văn học tập VN.

Lý Thái Tổ chết thật ngày 3 mon 3 năm Mậu Thìn (tức ngày 31/3/1028), lâu 55 tuổi tác. Lăng mộ ông đặt điều bên trên lăng Thiên Đức (Đình Bảng). Triều đình và quần chúng thờ ông bên trên Đền Đô (Đình Bảng).

2. Lý Thái Tông (1000 - 1054)

Lý Thái Tông húy là Phật Mã. Ông là con cái trưởng của Lý Thái Tổ, nối ngôi thân phụ năm 1028, là vị nhà vua loại nhị của triều đại căn nhà Lý vô lịch sử dân tộc VN, thống trị vô 26 năm (1028 - 1054). Ông được review là 1 trong những vị nhà vua tài xuất sắc, khéo thống trị và chăm sóc cuộc sống quần chúng, cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống. Thời đại của ông sẽ là khởi điểm sự phát đạt ở trong nhà Lý.

Năm 1042, Lý Thái Tông mang lại phát hành cỗ Hình sự - cỗ luật trước tiên ở trong nhà nước phong loài kiến VN. Vua tự động rước quân dẹp loàn ở phía Bắc và kháng đập giặc quấy đập ở phía Nam.

Năm 1038, vua phát hành “Chiếu khuyến nông” và tự động thân thiện cày ruộng tịch điền ở Ba Hải Khẩu. Vua có khá nhiều ý tưởng sáng tạo vô tổ chức triển khai trị án, dạy dỗ quan tiền lại và dân bọn chúng, bắt cung phái nữ tự động đan gấm vóc, ko người sử dụng mặt hàng ở trong nhà Tống. Năm 1044, ông mang lại xây miếu Một Cột. Đế gia tăng quyền lực tối cao mang lại căn nhà Lý, phía bên trong ông người sử dụng quyết sách hòa thân thiện, gả công chúa cho những quan tiền Châu mục, không dừng lại ở đó còn dẹp loàn đảng phản bội như Loạn chúng ta Nùng; bên phía ngoài Đế tiến công được Chiêm Thành, công tích tiến công dẹp oai nghi, nền móng cho những đời sau cải tiến và phát triển phồn thịnh.

3. Vua Lý Thánh Tông (1023 - 1072)

Lý Thánh Tông huý là Nhật Tôn, là con cái trưởng của vua Lý Thái Tông. Năm 1028, ông được phong thực hiện Đông cung Thái tử. Khi Lý Thái Tông bỏ mình, ông đăng quang báu, ở ngôi 17 năm (1054 - 1072).

Lý Thánh Tông là vị vua sáng sủa, đem niềm tin tự động lập, tự động cường. Năm 1054, ông thay đổi quốc hiệu là Đại Việt với mơ ước thiết kế một nước Việt hùng cường. Sử sách chép ông là vị vua khéo thừa kế, thực lòng thương dân, trọng việc làm đồng, thương kẻ bị hình, che chở người không ở gần, yên ủi người ngay gần, hậu lễ chăm sóc liêm, tôn mộ đạo học tập, xác định rõ cơ chế, văn sự thực hành nhanh chóng phía bên trong, phía Nam bình Chiêm, phía Bắc tiến công Tống, uy vũ hiển hách bên phía ngoài.

Năm 1070, nhận rõ ràng tầm quan trọng cần thiết của Nho giáo so với việc gia tăng và thiết kế một vương quốc song lập tự động căn nhà, vua Lý Thánh Tông tiếp tục mang lại thiết kế Văn Miếu. Ông có khá nhiều việc thực hiện trong công việc tách hình trị mang lại tù nhân, cải tiến và phát triển bụt giáo và văn hóa truyền thống.

Lý Thánh Tông cùng theo với Nguyên Phi Ỷ Lan đồng tâm chí trong công việc chăm sóc chủ yếu trị, gia tăng quốc chống, kiểm soát và chấn chỉnh văn hóa truyền thống - xã hội. Đây là thời kỳ cải tiến và phát triển thịnh trị ở trong nhà Lý. Ông mất mặt năm 1072, lâu 50 tuổi tác.

4. Vua Lý Nhân Tông (1066 - 1128)

Lý Nhân Tông huý là Càn Đức, là con cái trưởng của vua Lý Thánh Tông và Linh Nhân Hoàng thái hậu (tức Nguyên Phi Ỷ Lan), ở ngôi 56 năm (1072 - 1128).

Lý Nhân Tông là vị vua thông minh, hiếu nhân, thông âm luật, chế ca nhạc, là vị vua xuất sắc của thời Lý. Ông là kẻ sùng đạo Phật, tuy nhiên lại chăm sóc hé đem nền Nho học tập VN. Vua Lý Nhân Tông là kẻ học tập trò trước tiên vô học tập bên trên Văn Miếu (1070).

Sau Lúc đăng quang được 3 năm, năm 1075, Lý Nhân Tông mang lại tổ chức triển khai khoa thi đua trước tiên vô lịch sử dân tộc khoa cử VN, này là khoa Minh kinh chưng học tập và Nho học tập tam ngôi trường nhằm tuyển chọn lựa chọn nhân tài. Lê Văn Thịnh đỗ đầu, được xem như là bậc Khai khoa, được tuyển chọn vô cung hầu vua học tập. Một năm tiếp sau đó, năm 1076, vua mang lại lập căn nhà Quốc Tử. Đây là những sự khiếu nại cần thiết, đặt điều hạ tầng cho việc thành lập của cơ chế dạy dỗ, khoa cử Nho học tập ở VN.

Năm 1077, tổ chức triển khai chỉ dẫn cuộc kháng chiến kháng xâm lăng Tống thắng lợi vang lừng bên trên chiến tuyến Như Nguyệt, xác minh quyền song lập dân tộc bản địa “Nam Quốc tô hà Nam đế cư”.

Ông mất mặt ngày 12 mon 12 năm Đinh Mùi (1127), lâu 61 tuổi tác, là 1 trong những trong mỗi vị vua đem tuổi tác lâu cao và là vua lâu nhất vô số những vua triều Lý.

5. Lý Thần Tông (1116 - 1138)

Lý Thần Tông húy là Dương Hoán, con cháu gọi Lý Thánh Tông bởi vì ông, gọi lý Nhân Tông bởi vì chưng, con cái Sùng Hiền Hậu. Năm 1128, Lý Nhân Tông chết thật, Lý Thần Tông lên nối ngôi, thay đổi niên hiệu là Thiên Thuận.

Trong thời hạn thực hiện vua, Lý Thần Tông được rất nhiều quan tiền lại là bậc trung thần phò chung nên tiếp tục có khá nhiều căn nhà trương, việc thực hiện củng cổ triều Lý và vương quốc Đại Việt như khuyến nghị phát hành nông nghiệp, trả ruộng khu đất đã trở nên sung công mang lại dân, buông tha mang lại những người dân bị tội thực hiện “điền nhi” và “lộ công”, tiến hành việc mang lại lính tráng thay cho nhau về làm đồng “ngụ binh ư nông”. Xá tội mang lại tù binh ở đô hộ phủ, cấm gia nô của những vương vãi hầu và quan tiền lại ko được cậy quyền thế tiến công lính tráng và quần chúng. Ai vi phạm có khả năng sẽ bị sung thực hiện quan tiền nô và căn nhà có khả năng sẽ bị tội vật.

Nhà vua cũng tiến hành chất lượng côn trùng bang phó với căn nhà Tống (Trung Quốc) và Chiêm Thành.

Lý Thần Tông chết thật ở năng lượng điện Vĩnh Quang ngày 26 mon 9 năm Mậu Ngọ (1138), táng bên trên lăng Thiên Đức, Cổ Pháp quê căn nhà. Triều đình và quần chúng thờ ông  ở Đền Đô (Đình Bảng).

6. Lý Anh Tông (1135 - 1175)

Lý Anh Tông là vị vua loại 6 ở trong nhà Lý vô lịch sử dân tộc VN, thống trị từ thời điểm năm 1138 cho tới năm 1175. Ông thương hiệu thiệt là Lý Thiên Tộ, sinh tháng bốn năm Bính Thìn (1136), bên trên kinh kì Thăng Long, là đàn ông loại nhị của vua Lý Thần Tông, u là Linh Chiếu Thái hậu. Anh trai là Lý Thiên Lộc, là con cái hầu thiếp nên ko được lập thực hiện người tiếp vị.

Dưới triều Lý Anh Tông, việc tiếp xúc với những nước láng giềng đem sản phẩm chất lượng. Nhà Lý đã hỗ trợ căn nhà Tống (Trung Quốc) dẹp được group giặc Đoàn Hữu Lượng quấy đập phía Nam nước Tống. Mối mối liên hệ với Chiêm Thành được thắt chặt bằng sự việc vua nước Chiêm là Thế Bi La Bút gả đàn bà mang lại Lý Anh Tông.

Nhà vua tiếp tục dùng nhân tài của dân tộc bản địa không nhiều người nhằm vận hành những châu bạn dạng, khe động phía Bắc, gả công chúa Thiên Dung mang lại Dương Tự Minh - Tù trưởng dân tộc bản địa Tày.

Lý Anh Tông nhị đợt đi ra hòn đảo, mang lại vẽ bạn dạng vật từng hòn đảo và lập thương cảng Vân Đồn vô năm 1149 nhằm buôn bán sản phẩm hóa với quốc tế.

Vua Lý Anh Tông tiếp tục lập con cái rộng lớn là Long Xưởng thực hiện hoàng thái tử, tuy nhiên Long Xưởng phạm lỗi, ông bèn phế truất truất và lập con cái loại còn nhỏ là Long Cán (Trát) là con cái của vợ vua chúng ta Đỗ.

Khi xót nặng trĩu, Anh Tông ra quyết định uỷ thác con cái nhỏ mang lại Tô Hiến Thành. Ông phong Tô Hiến Thành thực hiện Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự.

Vua Anh Tông mất mặt mon 7 năm Ất Mùi 1175, trị vì thế 37 năm, lâu 40 tuổi tác. Thái tử Long Cán mới mẻ 2 tuổi tác lên nối ngôi, tức là vua Lý Cao Tông.

Xem thêm: Khám phá khuyến mãi cho tân thủ tại GemWin mới nhất

7. Nguyên Phi Ỷ Lan (? - 1117)

Theo sử liệu thời buổi này còn đánh dấu, Nguyên Phi Ỷ Lan sinh vào tầm trong thời gian 1044. Nguyên phi Ỷ Lan vốn liếng đem xuất thân thiện là 1 trong những cô nàng hái dâu, nuôi tằm ở mùi hương Thổ Lỗi (đời Nguyễn nằm trong phủ Thuận Thành, tỉnh Tỉnh Bắc Ninh,  ni là xã Dương Xá, thị xã Gia Lâm, Hà Nội). Tên thiệt của bà cũng tương đối mơ hồ nước. Thơ văn Lý - Trần ghi bà là Lê Thị Ỷ Lan, còn sách “Lý Thường Kiệt” của Hoàng Xuân Hãn thì ghi là Lê Thị Yến Loan…

Ỷ Lan là bà xã vua Lý Thánh Tông, u vua Lý Nhân Tông.

Sử cũ và truyền tích ở vùng Tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, vua Lý Thánh Tông một đợt về miếu vùng Thổ Lỗi lễ bụt cầu tự động tiếp tục bắt gặp một người đàn bà ngồi tựa gốc lan, cần cù việc tằm tang, ko nhằm ý cho tới việc xa vời giá chỉ của vua Lý. Thấy sự kỳ lạ, vua ngay tắp lự bắt gặp và xem sét này là người phụ phái nữ tài sắc vẹn toàn, bèn tuyển chọn vô cung lập thực hiện Nguyên phi và mệnh danh là Ỷ Lan (người đàn bà tựa gốc lan).

Ngày 25 mon một năm Bính Ngọ (1066), Ỷ Lan sinh đàn ông mệnh danh là Càn Đức. Ngay ngày ngày tiếp theo, vua lập Càn Đức thực hiện Hoàng Thái tử, thay đổi niên hiệu là Chương Thánh Gia Khánh và đại xá thiên hạ, phong Ỷ Lan thực hiện Thần phi.

Ỷ Lan được phong là Nguyên Phi và nhị đợt thay cho ck, con cái nhiếp chủ yếu, coi sóc việc nội trị với tương đối nhiều căn nhà trương và việc thực hiện thực tế, gia tăng triều chủ yếu, đẩy mạnh sức khỏe dân tộc bản địa, cải tiến và phát triển tài chính - văn hóa truyền thống.

Khi thực hiện nhiếp chủ yếu, bà tiếp tục căn nhà trương cải tiến và phát triển nông nghiệp đích đắn, cấm giết mổ trâu trườn bừa bến bãi, trừng phạt bọn tham lam quan tiền dù lại, quan hoài cho tới cải tiến và phát triển bụt giáo được quần chúng mệnh danh gọi là Đức Quan Âm hoặc bà Tấm như vô truyện cổ tích “Tấm Cám”.

Bà tiếp tục nằm trong Lý Thường Kiệt và những triều thần căn nhà Lý, chỉ dẫn quân dân Đại Việt tiến công thắng cuộc xâm lăng ở trong nhà Tống, xác minh quyền song lập dân tộc bản địa của vương quốc Đại Việt là bất khả xâm phạm.

Ỷ Lan không những là căn nhà chủ yếu trị chất lượng, bà còn tồn tại học tập vấn cao, thông hiểu Phật Giáo và nhiều việc thực hiện nhằm mục đích cải tiến và phát triển bụt giáo, rất nhiều lần đàm đạo với những bậc cao tăng về bụt giáo. Tính cho tới năm 1115, bà tiếp tục mang lại xây chứa chấp 150 ngôi miếu, thông thường.

Ỷ Lan là người dân có lòng nhân hậu cao niên, bà tiếp tục trút tiền vô nội phủ đi ra chuộc những người dân đàn bà căn nhà nghèo khổ cần lên đường ở mướn rồi gả mang lại những người dân nghèo khổ khó khăn ko cưới nổi bà xã.

Nguyên Phi Ỷ Lan mất mặt ngày 25 mon 7 năm Đinh Dậu (1117). Tang lễ bám theo nghi tiết hỏa táng và mộ đặt tại lâu lăng Thiên Đức, có tên Lăng Nương Dâu ni nằm trong phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Tỉnh Bắc Ninh.

8. Lý Đạo Thành (993 - 1081)

Lý Đạo Thành xuất thân thiện ở châu Cổ Pháp - khu đất trị tích của dòng tộc Lý (thuộc địa phận Tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Ông là tôn thất căn nhà Lý và thực hiện cho tới chức Thái sư.

Ngay kể từ thuở nhỏ, Lý Đạo Thành tiếp tục có tiếng là bậc thiên tài, lanh lợi đĩnh ngộ, tướng mạo mạo không giống thông thường. Ông sớm được dạy dỗ bởi vì những thầy xuất sắc. 3 tuổi tác, Lý Đạo Thành tiếp tục hiểu lễ nghĩa, cá tính nhu thuận, kính nhượng bộ. 7 tuổi tác đầu tiên được tu tập luyện đàng văn đàng võ cho tới năm 13 tuổi tác tiếp tục tinh ma thông văn sách, binh thư, bạn dạng thân thiện chăm chỉ, võ nghệ tinh ma tiến bộ.

Dưới thời Lý Thánh Tông trị vì thế tổ quốc (1054 - 1072), Lý Đạo Thành được đặc trưng tin tưởng người sử dụng, được đẩy mạnh từng sở ngôi trường, tài năng về chủ yếu trị, nhất là nội trị. Với cương vị Thái sư đầu triều, ông tiếp tục đưa ra chân móng căn bạn dạng, vững chãi mang lại vương vãi triều Lý. Lý Đạo Thành luôn luôn được Vua phó mang lại căn nhà trì việc nước Lúc Lý Thánh Tông nằm trong Lý Thường Kiệt rước quân tiến công dẹp ngoài biên giới. 

Khi Lý Thánh Tông mất mặt, ông vâng di chiếu tôn phù Lý Nhân Tông đăng quang nhưng do vì trực tiếp thắn, chính trực Lý Đạo Thành bị không bổ nhiệm và điều lên đường trấn thủ Nghệ An. Mặc cho dù vậy, ông vẫn không bao giờ quên ơn tri ngộ của vua Lý Thánh Tông.

Năm 1074, Lý Đạo Thành được phục chức và chào về triều. Từ bại liệt, ông tiếp tục có khá nhiều góp sức mang lại việc thiết kế triều chủ yếu, đảm bảo an toàn vương quốc Đại Việt, cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống dạy dỗ như chung triều Lý hé khoa thi đua Minh Kinh chưng học tập nhằm tuyển chọn nhân tài, khai mạc nền dạy dỗ khoa cử VN. Ông cùng theo với Nguyên Phi Ỷ Lan và Thái úy Lý Thường Kiệt tiếp tục chỉ dẫn quân dân căn nhà Lý tiến công thắng cuộc xâm lăng ở trong nhà Tống năm 1077 bên trên chiến tuyến sông Như Nguyệt, xác minh quyền song lập bất khả xâm phạm của vương quốc Đại Việt.

Lý Đạo Thành mất mặt mon 10 năm 1081. Trong di tích lịch sử Đền Đô, quần chúng thờ ông trong nhà Văn Chỉ cùng theo với Tô Hiến Thành.

9. Lê Văn Thịnh (1050 - ?)

Lê Văn Thịnh sinh ngày 11 mon 02 năm Canh Dần (1050) bên trên xã hướng dẫn Tháp, xã Đông Cứu, thị xã Gia Định, ni là thị xã Gia Bình, tỉnh Tỉnh Bắc Ninh. Thủa nhỏ, ông có tiếng lanh lợi và hiếu học tập.

Năm 1075, căn nhà Lý hé khoa thi đua Minh Kinh chưng học tập và Nho học tập tam ngôi trường, Lê Văn Thịnh ứng thi đua và đỗ đầu. Ông được xem như là vị Trạng nguyên vẹn khai khoa của nước Việt.

Lê Văn Thịnh được tuyển chọn vô cung dạy dỗ vua học tập. Với tài năng và tâm đức, ông được triều đình trọng dụng và thực hiện cho tới chức Thị thầy thuốc Sở Binh.

Năm Giáp Tý (1084), Lê Văn Thịnh được cử thực hiện chánh sứ cho tới trại Vĩnh Bình thương nghị với phái cỗ căn nhà Tống về biên thuỳ nhằm mục đích yêu sách căn nhà Tống trả lại những động: Vật Dương, Vật độc ác nằm trong châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) tự Nùng Trí Cao dân mặt hàng căn nhà Tống.

Cuộc tranh giành biên thân thiện Lê Văn Thịnh với viên chánh sứ căn nhà Tống là Thành Trạc dẫn cho tới kết viên thắng lợi. Nhà Tống sẽ rất cần trả lại những động rung rinh trái khoáy quy tắc của vương quốc Đại Việt.

Với thành công về nước ngoài phó ở trại Vĩnh Bình, Lê Văn Thịnh được đề bạt thăng quan tiến chức Thái sư.

12 năm lưu giữ chức Thái sư triều Lý (1084 - 1096), Lê Văn Thịnh tiếp tục có khá nhiều góp sức trả triều Lý cải tiến và phát triển cho tới quá trình thịnh, khiến cho vương quốc Đại Việt đem vị thế rộng lớn vô chống và bên trên toàn cầu.

Năm 1096, vụ án “Hồ Dâm Đàm” xẩy ra, Lê Văn Thịnh bị triều đình khép tội “hóa hổ” dọa nạt vua nhằm cướp ngôi. Ông bị giày vò lên trại Thao Giang nhưng mà không xẩy ra xử tội bị tiêu diệt vì thế là người dân có công dạy dỗ vua.

Sự thực vụ án “Hồ Dâm Đàm” là hình mẫu cớ tự những quyền năng ghen tuông ghét bỏ quan tiền Thái sư Lê Văn Thịnh dựng lên nhằm loại ông thoát khỏi vũ đài chủ yếu trị thời Lý. Vì vậy, về sau vô triều Lê, Lê Văn Thịnh đang được triều đình và những sử thần nhận biết nỗi oan của ông vô vụ trọng án “Hồ Dâm Đàm” (tức Hồ Tây) tự này đã biên soạn thần tích và sắc phong mang lại quần chúng xã hướng dẫn Tháp - điểm quê nhà của Lê Văn Thịnh và nhiều xã xã không giống ở vùng Kinh Bắc - Tỉnh Bắc Ninh thờ thực hiện thần hoàng bởi vì ông là bậc công thần triều Lý Nhân Tông.

Đền thờ ông ở quê nhà hướng dẫn Tháp đang được thừa nhận là Di tích lịch sử dân tộc Văn hóa cung cấp Quốc gia. đa phần đình, thông thường, nghè thờ quan tiền Thái sư ở Tỉnh Bắc Ninh cũng khá được sông núi xếp thứ hạng và cung cấp bởi vì Di tích lịch sử dân tộc văn hóa truyền thống. đa phần ngôi trường học tập, mặt phố ở Tỉnh Bắc Ninh đang được có tên ông. điều đặc biệt thông thường thờ quan tiền Thái sư ở quê nhà hướng dẫn Tháp đang được sông núi góp vốn đầu tư, tu bửa khang trang và là 1 trong những trong mỗi công trình xây dựng kính chào kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long  - TP. hà Nội.

10. Nguyễn Công Truyền (989 - 1069)

Nguyễn Công Truyền người xã Đại Bái, xã Đại Bái, thị xã Gia Bình, tỉnh Tỉnh Bắc Ninh, thực hiện quan tiền Đô úy căn nhà Lý. Khi thực hiện quan tiền, Nguyễn Công Truyền học tập được nghề ngỗng đúc và gò dát đồng, tiếp sau đó kể từ quan tiền về quê dạy dỗ dân thực hiện nghề ngỗng. Khi mất mặt, ông được dân xã Đại Bái tôn là tổ sư nghề ngỗng đồng. Triều đình gia phong là “Dực bảo trung hưng linh phù chi thần” và mang lại lập thông thường thờ và lăng tẩm nhằm thờ phụng. Khu thờ phụng Nguyễn Công Truyền tiếp tục thừa nhận và cung cấp bởi vì Di tích lịch sử dân tộc văn hóa truyền thống cung cấp Quốc gia.

Sau vị Tiên sư nghề ngỗng đồng Nguyễn Công Truyền còn 5 người được tôn là Hậu tiên sư bên trên xã Đại Bái là:

Xem thêm: Cách Xem Kèo Nhà Cái Chuẩn Nhất 2023 Không Phải Ai Cũng Biết

Phạm Ngọc Thanh: Hậu tiên sư ngành tiến công mâm.

Nguyễn Viết Lai, Vũ Viết  Thái: Hậu tiên sư ngành tiến công nồi.

Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Công Tâm: Hậu tiên sư ngành tiến công rét.